जापानमा जनजीबन बीस्तारै लयमा फर्कदै !

भाईरसको जोखीमको कारण सरकारले बीभीन्न ब्यबसायलाई अनुदान ,ऋण प्रदान गरेपनी कैयन ब्यबसाय बन्द भईरहेको र जनजीबीका पनी कठीन बनीरहेको जापानमा भाईरस नीयन्त्रणका ऊतकृष्ट ऊपाय , जनचेतना जस्ता कारणले स्थीती भयाभह चॅाही हुन पायन ।

जापानमा जनजीबन बीस्तारै लयमा फर्कदै !

कोरोनाभाईरस जोखीम बीस्तारै नीयन्त्रण आऊॅदै गर्दा जापानको जनजीबन सामान्य अबस्थामा फर्कन थालेको छ । 

भाईरसको जोखीमको कारण सरकारले बीभीन्न ब्यबसायलाई अनुदान ,ऋण प्रदान गरेपनी कैयन ब्यबसाय बन्द भईरहेको र जनजीबीका पनी कठीन बनीरहेको जापानमा भाईरस नीयन्त्रणका ऊतकृष्ट ऊपाय , जनचेतना जस्ता कारणले स्थीती भयाभह चॅाही हुन पायन ।

स्वास्थ्यमा देखीयका शुधार र भ्याक्सीन लगाऊने सॅङ्ख्या बढे सॅगै सरकारले आपतकाल पनी हटायको छ जसका कारण ट्रेनहरुमा पहीले भन्दा भीडभाड बढीरहेको र बजारमा कीनमेल संगै रमाऊने हरुको पनी चहलपहल बढीरहेको छ । 

यदि तपाइँ पनि एक लेखक बन्न चाहानुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नुहोस्।