Purna Woli

Purna Woli

Last seen: 2 years ago

I am Retired Colonel. From Chabahil, Saraswatinagar, Kathmandu.

Member since Feb 12, 2022

भारतको नेपालप्रतिको हेपाहा नीतिको कारण नेपालको सुरक्षा ...

भारत नेपाललाई धनि र सम्पन्न बनाउन चाहदैन । यसका लागि उसले नेपालको नीतिमा प्रतक्ष...

This site uses cookies.

By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.